Ergonomi

Kunskap förhindrar skador

Vår erfarenhet gör att vi har stor förståelse för, och bred erfarenhet av ergonomiska utmaningar i alla yrken. Våra utbildningar ute på företag kännetecknas alltid av en hög igenkänningsfaktor.

Vi siktar på att våra patienter ska kunna gå i pension omärkta av sitt arbete. Som en del i motivationen att arbeta proaktivt istället för reaktivt med smärtor i kroppen ställer vi frågan: ”Tror du att – hur du mår fysiskt och psykiskt – påverkar kvaliteten på det arbete du utför?”

Arbetsmiljöverket har god forskning som visar på just de sambanden.

Viktigt för alla att tänka på ergonomin

Att tänka på ergonomin är inte bra endast för de personer som lider av exempelvis rygg- eller nackbesvär. Alla som utför liknande uppgifter och rörelser dagligen bör tänka på dels på vilket sätt dessa rörelser kan påverka kroppen negativt, dels hur man kan göra för att avlasta kroppen på bästa sätt. Ergonomi handlar om just detta; att förstå på vilket sätt arbetet, med eller utan redskap, påverkar kroppen och hur leder och muskler belastas under ett arbetspass.

Som utbildad ergonom har vi goda kunskaper om exakt hur människokroppen fungerar och hur den förändras över tid av små kontinuerliga belastningar. Omärkbara rörelser som upprepas leder till slut till att kroppen slits ut i de muskler och leder som är inblandade i rörelsen. Detta är svårt att märka på egen hand men går lätt att identifiera för den som har goda kunskaper om ergonomi.

Anpassar arbetsrutiner

En person kunnig inom ergonomi har möjlighet att hjälpa exempelvis ett företag med att anpassa arbetsrutiner och arbetsmiljö efter kroppens specifika förutsättningar. Genom att identifiera probleområden, dålig arbetsmiljö eller vanliga misstag som personalen gör kan många vanliga förslitningsskador undvikas vilket leder till en bättre arbetsmiljö och i slutändan en bättre kvalitet på det arbete som utförs.

Kunskap om hur man utformar en bra arbetsmiljö ger goda resultat!