För en bättre
arbetsmiljö

Utbildningen som förbättrar din arbetsplats

För en bättre
arbetsmiljö

Utbildningen som förbättrar din arbetsplats

Ergonomiutbildning - förebygg belastningsskador

Välkommen till Ubildningslandslaget! Här kan du enkelt boka ergonomiutbildning för privatpersoner såväl som företag. En ergonomiutbildning hjälper till att skapa goda förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och hjälper er att förebygga exempelvis arbetsrelaterade belastningsskador.

Använd vårt praktiska kontaktformulär

Alla typer av kunder

Vi arbetar med utbildning av personal på en rad olika typer av företag, organisationer och omsorgsenheter. Det kan röra sig om allt från förskolor eller andra omsorgsavdelningar till lagerarbetare eller kontorsarbetare. 

De senaste åren har vi utbildat tusentals nöjda kunder. Vår stora erfarenhet av att behandla patienter från alla typer av yrkeskategorier gör att vi kan leverera ett mycket bra resultat.

Ofta kan vi anpassa utbildningen för att passa er arbetsplats genom att utgå från den bransch som ni arbetar i. Skulle det existera speciella förutsättningar är det bra om ni informerar oss om det i förväg. Ju bättre förberedda vi är, desto bättre blir resultatet.

Brister i ergonomin kan leda till minskad produktivitet och kvalitet

Det är sedan länge ställt bortom allt rimligt tvivel att dålig ergonomi på arbetsplatsen i slutändan leder till minskad produktivitet samt även sämre kvalitet på produkten eller tjänsten som levereras. Arbetsmiljöverket presenterar i flera rapporter tydliga samband mellan ergonomi och kvalitet och allt fler företag börjar ta ergonomin på större allvar.

Om ett företag vill växa och utvecklas är det även viktigt att se till att man håller personalen nöjd och frisk. Ju bättre ergonomiskt tänkande man har på en arbetsplats, desto mindre risk löper man att personalen drabbas av sjukskrivningar och återkommande smärta. Detta gäller såväl företag som institutioner inom vård och omsorg vars anställda ofta utsätts för stora påfrestningar med tunga lyft och obekväma arbetstider.

Utbildning av högsta standard

Den utbildning i ergonomi som vi erbjuder är av högsta kvalitet och unikt anpassad efter den bransch som ditt företag eller organisation arbetar inom. En genomsnittlig föreläsning håller på två till tre timmar och innehåller allt från relevant statistik till enkla övningar och minnesregler. När utbildningen är klar ska alla på arbetsplatsen vara mer medvetna om hur kroppen belastas under ett arbetspass och vilka förändringar man kan införa i arbetsrutinerna för att öka välmåendet. 

Efter utförd utbildning får samtliga deltagare ett intyg där det står att de har genomgått en ergonomisk utbildning. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets riktlinjer för ergonomiutbildning.

Vi kommer till er

Vår utbildning kan också äga rum i era lokaler då detta ger oss möjlighet att se vilka typer av risker och utmaningar som föreligger på arbetsplatsen. Sen är det också betydligt enklare att en föreläsare från oss kommer till er än att ni ska behöva ta hela personalstyrkan till oss. Önskas lokal så ordnar vi det åt er.

Minskad sjukfrånvaro

Förutom ökad produktivitet och kvalitet på arbetet har vi som mål med vår utbildning att minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen och höja det allmäna välmåendet. Smärta och obehag som kommer av felaktig belastning eller förslitningar har en tendens att leda till långsiktiga sjukskrivningar. Genom att ta arbetsmiljön på stort allvar och se till att alla anställda har det så bra som det kan kan ni minska risken för långvarig frånvaro och se till att personalen trivs och gör sitt jobb utan att riskera skador.

 

Boka ergonomiutbildning redan idag!