Belastningsergonomi

Belastningsergonomi - för din kropps bästa

Vill du och dina medarbetare undvika skador och andra hälsoproblem orsakade av tung belastning vid lyft och andra fysiska ansträngningar i arbetet? Hör av dig till oss!

Vi kan utbilda dig om belastningsergonomi, en vetenskap som handlar om hur man förebygger skador i samband med statiska ställningar och tung belastning för kroppen.

I arbetslivet förekommer ofta tunga lyft. Bygg, vård, lokalvård, livsmedel och transport är bara några exempel på branscher där man ofta måste lyfta tunga föremål. Därför är det av stor vikt att tänka på att lyfta rätt, och där kan en grundläggande kunskap om belastningsergonomi vara till stor hjälp.

Hur påverkar lyften i arbetet våra kroppar?

Belastningsergonomi handlar om hur fysiska belastningar i arbetet påverkar våra kroppar. Vi på Utbildningslandslaget har stora kunskaper om belastningsergonomi och kan ge dig viktiga råd om vilka arbetsställningar och rörelser som är gynnsamma. Dessa råd är till stor nytta oavsett om du redan har drabbats av problem eller vill undvika belastningsskador i framtiden.

Här är några punkter som vi kan lära dig när det handlar om belastningsergonomi:

  • En inventering av aktuella ergonomiska risker.
  • En genomgång i kunskaper om leder och muskler.
  • Arbetsplatsens arbetsställningar, arbetsrörelser, olika former av lyft samt ensidigt upprepat arbete.
  • Kunskap om stress – hur kan stress bli en försvårande faktor vid fysiska belastningar.
  • Vad har din livsstil för betydelse för att klara fysiskt arbete.

Några tankar om belastningsergonomi

Svensk lagstiftning anger ingen gräns för hur tungt man får lyfta. Arbetsmiljöverket rekommenderar dock att man inte ensam bör hantera föremål som väger mer än 25 kilo. Grundrådet är därför alltid: hjälps åt vid riktigt tunga lyft!

När det handlar om belastningsergonomi är det inte bara vikten som spelar in. Föremålets storlek och form, greppbarheten, tidspressen, klimatförhållanden, hur ofta man lyfter, hur stark personen är och vilken lyftteknik som används är andra förutsättningar som för hur kroppen påverkas av tunga lyft. Obekväma ställningar har också stor betydelse för lyftets belastning, trånga utrymmen kan exempelvis leda till problem.

Lyft under knähöjd och ovanför axelhöjd bör man också undvika i så stor utsträckning som möjligt. Lyfter du tunga föremål så är det alltid bra att bära det så nära kroppen som möjligt.

Arbetsgivaren har ett ansvar för medarbetarnas hälsa

Det är dessutom viktigt att arbetsgivaren ser till att arbetstagarna har kunskaper om lämpliga och korrekta arbetsställningar och rörelser samt vilka risker dessa kan medföra. Arbetstagarna är dessutom skyldiga att följa arbetsgivarens instruktioner runt detta.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss på Utbildningslandslaget! Hos oss kan chefer, arbetsledare och anställda lära sig mer om belastningsergonomi. Låt oss hjälpa ditt företag att må bra – både mentalt och kroppsligt.

 

Boka en utbildning i belastningsergonomi redan idag!