Ergonomiutbildning

Hjälper dig förebygga skadlig belastning på arbetsplatsen | 08-622 57 00

Utbildning

DANIEL HANSSON BERÄTTAR OM UTBILDNINGEN

Välkommen till ergonomiutbildning.nu! Jag heter Daniel Hansson och är legitimerad kiropraktor och ergonom. Jag är också utbildningsansvarig och huvudinstruktör för ergonomiutbildningar från [email protected] Sweden.  

På min utbildning/föreläsning så börjar jag med att fråga hur deltagarna vill må efter jobbet. Då menar jag efter en arbetsdag, helgen och även när de går i pension. Om en stor del av fritiden går åt till att återhämta sig för nästa arbetspass har vi misslyckats med att arbeta. För vi arbetar ju för att få en meningsfull fritid. Sedan frågar jag om de tror att hur de mår fysiskt och psykiskt påverkar kvaliteten på det jobb de utför. En retorisk men motiverande fråga som de flesta svarar ja på.

För att deltagarna ska förstå hur kroppen påverkas av arbetet måste de förstå hur kroppen fungerar. Det är där jag har expertis efter fem års högskoleutbildning inom klinisk biomekanik och erfarenhet av att behandla överbelastningsbesvär hos tusentals patienter från olika branscher.

Inga måsten under undervisning

Jag berättar aldrig hur någon ”ska” sitta eller lyfta. Deltagarna kommer att förstå hur kroppen påverkas av olika belastningar.  Med den kunskapen i ryggen ställer jag den sista frågan; har du ett ansvar att hålla dig själv anställningsbar?

I din anställning som du fick på grund av de kunskapsmässiga, fysiska och sociala förmågor du har finns en överenskommelse om att du ska göra ditt bästa. Vems är ansvaret? Vem ansvarar för hur du mår efter jobbet? Där finns det ett moraliskt ansvar för den anställde och ett juridiskt (arbetsmiljölagen) ansvar hos arbetsgivaren. En nyckel för att lyckas med sitt arbetsmiljöarbete är att arbeta systematiskt. Den nyckeln ger jag i slutet. Det är även lag på att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Den vanligaste anmärkningen arbetsmiljöverket gör på sina tiotusentals inspektioner varje år är brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kort sagt så är effekten av mina föreläsningar minskad kostnad för sjukskrivning och ökad vinst på grund av högre kvalitet på produkten eller tjänsten som företaget levererar.

ryggsmärtor

Många skador är möjliga att förebygga

Många av de skador som uppkommer på arbetsplatser runt om i landet är av den karaktären att de oftast går att förebygga med hjälp av god kunskap om ergonomi och vanliga rörelser under arbetsdagen. Det kan handla om att identifiera skadliga rörelsemönster och arbetsställningar som i långa loppet har en negativ effekt på kroppen. Genom att utbilda personalen ordentligt finns det goda möjligheter att minska arbetsrelaterade förslitningsskador som i sin tur får negativ effekt på den generella arbetskvaliteten.

Vi anpassar utbildningen efter företaget

Vi anpassar vår utbildning efter den typ av företag som vi arbetar med för tillfället. Helst av allt sker den på plats på företaget där vi kan iaktta arbetsmiljön och ge konkreta förslag på vad som är extra viktigt att tänka på i den specifika omgivningen.

Grunden till vår utbildning ligger i en ca 2,5 till 3 timmar lång föreläsning. Innan vi kommer till er och föreläser låter vi er ta del av föreläsningsmaterialet på en pdf så att ni kan förbereda er på bästa möjliga sätt samt följa med under själva föreläsning på en surfplatta eller smartphone.

Boka utbildning med en legitimerad kiropraktor!